En mångfald av arbetsmöjligheter inom farmaci

Jag läser nu tredje terminen av sex på recepetarieprogrammet på Karlstad Universitet. Jag har utvecklat mig mycket under den här tiden, men känner att jag har en bra bit kvar innan jag är redo för att träda in i yrkesrollen. I två dagar har jag nu fått ett större spektra på karriärmöjligheter inom min yrkessfär. Det är ett yrke där var tredje går i pension 2017, alltså det året jag tar examen, samtidigt som läkemedelskonsumtionen fortsätter öka och utvecklas. På åttio år har livslängden ökat med 30 år tack vare framgångar med profylaktiska, botande och lindrande mediciner. Det finns läkemedel mot cancer och HIV, och den allra senaste sensationen som är högaktuell är att man kan bota hepatit c.
 
Det är en god arbetsmarknad med andra ord. Under mina innedagar denna vecka på universitet fick jag lyssna på föreläsning av regionchefen i medicin, sedan föreläste Apoteksgruppen, en av de åtta aktörerna på marknaden, om att det finns en möjlighet för oss inom farmacin att vara egenföretagare och driva, samt äga ett eget apotek. Det var intressant att ta del av hur det är att vara apoteksägare, vilket jag själv skulle kunna se mig som någon gång i framtiden. Det blev även ett givande besök på landstingets slutenvårdsapotek där tillverkning av extemporeläkemedel som cytostatika, sterila medel, näring och antibiotika tillverkas och försörjer landstinget med medicin. Det låter för mig som ännu en intressant inriktning att kunna få jobba inom landstinget med tillverkning. Det har även inom primärvården visat sig finnas behov av farmaceuter som kan stötta och ifrågasätta läkares utskrivning, bedömning och medicinering. Det är något som det lär bli mer av i framtiden pga att minska felen som kan uppstå men också för rådgivningen skull.
 
 
Jag har också fått inblick i en annan växande verksamhet, nämligen apotek inriktade på djurläkemedel. Jag älskar djur och tycker att det blir allt viktigare med medicinering till djur då efterfrågan ökar. Ägare vill idag kunna ge sina djur allt de behöver och hälsoaspekten kommer in där. Det leder till större efterfrågan till vård och medicin. Bönder och hästägare tex. måste också kunna få tillgång till djurläkemedel.
 
Ännu en aspekt som jag kollat upp lite själv, är det här med apotek som e-handel. Rådgivning via kundtjänst ökar och så gör även itanvändningen. Det är smidigt och enkelt. 
 
Med andra ord. Nej, nej, som receptarie står man inte bara och expedierar recept. Såklart det finns andra instanser som jag inte tagit med exe. giftinformationscentralen. Själv blir jag peppad av att det finns många olika arbeten, inriktingar osv. Jag beöver inte bestämma här och nu att jag arbetar på lilla apoteket i min lilla stad resten av mitt liv, utan möjligheterna är många och arbetsmarknaden god. Jag tycker bara att det är ett yrke som det inte uppmärksammats så mycket i samhället. Det finns så många olika grenar inom branschen och det handlar om så mycket mer än att dela ut medicin. Apoteksverksamheten håller på att ta över många delar av vården och farmaceuters kunskap börjar framhävas alltmer, då den tidigare faktiskt underskattats av många. Det leder till att farmaceuter börjar bli aktuella i bland annat primärvården, (i USA i militären), inom djurmedicin, it, föreläsningar, ledarskap osv. 
 
Ett givande, lärorikt, ärofyllt och uråldrigt yrke. Rekommendaras starkt till dem som är intresserade av medicin, hälsa, människor och naturvetenskap. 
 
 
 
Farmacistudent | |
Upp